Over VAW

Organisatie

De VrouwenAcademie West (VAW) is het resultaat van het samenwerken tussen 18 organisaties.

Op grond van het advies dat eind 2011 in opdracht van het Stadsdeel West is uitgebracht, zijn de bouwstenen voor deze samenwerking aangedragen.
In maart 2012 hebben de partners onder grote belangstelling van de vrouwen in West en de wethouder Hetty Welschen, een manifest getekend als startsein voor de VrouwenAcademie West.

Organisatiestructuur

Kerngroep van Kartrekkers

In de Kerngroep participeren de uitvoerders van de partnerorganisaties. De ambtenaar van het stadsdeel west is betrokken.

de image descriptionDe taak van de Kerngroep is :

  • Het opstellen van het jaarlijks werkplan (activiteiten, inspanning, resultaten en begroting) in afstemming met de Partnerraad;
  • Het voorleggen van dit werkplan aan de opdrachtgever, het stadsdeel ter goedkeuring;
  • Het realiseren van dit werkplan in al zijn aspecten;
  • Het rapporteren van de inzet, de resultaten en een advies tot vervolg aan de opdrachtgever.

Partnerraad

De Partnerraad bestaat uit de verantwoordelijke managers van de samenwerkingspartners van de VrouwenAcademie West en de vertegenwoordiger van het stadsdeel West. De raad werkt aan de realisatie van de doelstellingen van de VrouwenAcademie West door oa:

  • zorg te dragen voor de noodzakelijke inbedding van de VrouwenAcademie West binnen hun organisaties,
  • faciliteren van de medewerkers voor hun inzet in de VrouwenAcademie West,
  • goedkeuren van het werkplan VrouwenAcademie West en
  • het organiseren van de financiële dekking.

Participatiecoach

Vrouwen krijgen de mogelijkheid om bij de participatiecoach hun vraag neer te leggen, geïnformeerd te worden of na een analyse begeleid te worden naar een passend aanbod bij een of meerdere partners. Professionals kunnen ook de participatiecoach bellen om samen naar de mogelijkheden te zoeken.