Nieuws en verhalen
Activiteiten

Training Op eigen kracht van VAW Partner SamenWonen SamenLeven gaat van start

dinsdag, 23 september 2014

Training Op Eigen Kracht
Het doel van de training is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en het vergroten van de eigenwaarde van de deelnemers. Op Eigen Kracht neemt als uitgangspunt dat de deelnemers hun ‘eigen kracht’ (her)ontdekken en elkaar kunnen versterken. Daarom geeft de training bewust veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips binnen de groep. Ook wordt de training gegeven op een laagdrempelige locatie, zoals een buurtcentrum waar een huiskamersfeer heerst. Tijdens de bijeenkomsten leren de deelnemers van en met elkaar om overzicht te krijgen van hun financiële situatie, rond te komen met een klein budget, op te komen voor zichzelf en de sociale kaart van de wijk te ontdekken. De trainers gaan ook op excursie met de groep en zij nodigen gastdocenten uit, die voorlichting geven over bijvoorbeeld gezond eten of omgaan met stress. De laatste bijeenkomst is een certificaatuitreiking.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:
•    Een goede administratie geeft rust in je hoofd!
•    Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt!
•    Schulden en wat nu?
•    Goed zorgen voor jezelf
•    Eten, goedkoop maar wel gezond
•    Prioriteiten stellen
•    Hoe kun je besparen op gas en elektra?
•    Assertiviteit

De deelnemers
De training Op Eigen Kracht kan van betekenis zijn voor mensen in de verschillende situaties. Zo kan zij mensen helpen die onvoldoende overzicht hebben in financiële situatie, ‘overbesteden’ of problematische schulden hebben. Daarnaast biedt de training de training inzicht in financiële rechten en plichten, leidt toe naar hulpbronnen/voorzieningen en zet aan tot succesvolle communicatie met instanties. Tevens blijkt de training steun te bieden om te werken aan het zelfvertrouwen, het verminderen van het sociaal isolement, biedt structuur aan zij die geen dagbesteding hebben, en geeft ruimte voor begrip aan zij die zich in hun situatie onbegrepen voelen.

Beoogde resultaten
De training Op Eigen Kracht biedt deelnemers handvatten om meer inzicht en controle te krijgen over hun financiële situatie, hetgeen problemen of terugval in problemen kan voorkomen en rust en ademruimte geeft. Daarnaast biedt de training een overzicht in de ‘bureaucratische oerwoud’ van toeslagen, bijdragen, en allerhande hulporganisaties. Tot slot biedt de training een plek voor lotgenotencontact, creëert een ruimte voor de bespreking van problemen waar elders in de samenleving vaak minder begrip voor is. De training draagt bij aan de eigenwaarde van de deelnemers en zet aan tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer.