Nieuws en verhalen
Blog

Netwerkbijeenkomst Vrouwenacademie West

donderdag, 23 juni 2022

‘Positieve gezondheid’ het thema van de jaarlijkse
netwerkbijeenkomst Vrouwen Academie West

Na de sociale afstandelijkheid die de coronapandemie teweeg heeft gebracht, is
de opkomst dit jaar in het vrolijk versierde buurthuis de Havelaar in Oud West
Amsterdam groot.
Een warme ontvangst met koffie en thee en liefdevol versierde taartjes voor
iedereen met een gezellige barbecue in de zon als afsluiter.


Gezondheid is zoveel meer …
Annemieke Winder coördinator van de VAW leidt de bijeenkomst in. Met het
thema positieve Gezondheid wordt bedoeld dat gezondheid meer is dan alleen ‘niet
ziek’ zijn, maar dat je goed in je vel zit op verschillende gebieden van je leven.
Kort samengevat betekend positieve gezondheid dat je veerkrachtig bent en goed
om kan gaan met het leven ook bij tegenspoed.
De coördinator wijst erop, dat we allemaal over sterke punten beschikken die we
kunnen inzetten.
Het begint met kleine dingen, zoals een buurvrouw helpen (zingeving), waardoor
we ons beter over onszelf gaan voelen en het steeds makkelijker wordt om de
veerkracht te bewaren die we nodig hebben om vooruit te komen in de
maatschappij.
Aan de andere kant, zo adviseert zij: blijf opletten dat je je niet volledig wegcijfert
voor iemand anders en onthoudt dat je altijd kan aankloppen bij mensen die steun
kunnen bieden, bijvoorbeeld in het buurthuis of bij de huisarts!


Op weg naar beweging en creativiteit
Voor het fysieke welzijn zorgt daarna een energieke ‘dans warm up’ van Floortje
Rous van Dance Connects. Deze dans leert dat bewegen ook een fantastische
manier is om uit je schulp te kruipen en je beter over jezelf te gaan voelen.
Een kleine wandeling met een buurvrouw of -groep kan al een groot verschil
maken in hoe je je voelt.
Vervolgens beginnen we volledig ontspannen aan de workshop van Corinne
Kramer.
Ze demonstreert met verschillende gekleurde bollen wol de zes pijlers waarop het
begrip ‘Positieve Gezondheid’ is gebaseerd namelijk:
mentaal welzijn, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, lichaamsfuncties en in
het algemeen een gezondheid lichaam.
Iedereen pakt een bol wol waar zij zich het meest mee identificeert en geeft het
door aan een ander terwijl je zelf het draad vast blijft houden van de pijler waar jij
het meest mee bezig bent.
En zo spreidt zich langzaam een spinnenweb van gekleurde wollen draden uit door
de Havelaar.
Een creatieve manier om in contact te komen met andere vrouwen die op hetzelfde
spoor zitten.


De rol van positieve gezondheid
Na een korte koffiepauze gaan we door naar het laatste onderdeel van de dag het
speeddaten.
Op de verschillende tafels liggen kaarten waar de zes pijlers van positieve
gezondheid op staan, het is de bedoeling dat iedereen aan de tafel uitlegt welke
pijlers het belangrijkst zijn voor de activiteiten die ze organiseren voor hun
netwerk.
Wederom een leuke, effectieve manier om met onbekenden in gesprek te raken.
Het kaartspel is zo geanimeerd dat Annemieke een derde ronde moet cancelen.
Vrolijk en nog steeds netwerkend verschuift de groep zich langzaam naar buiten in
de zon voor de gezonde barbecue als afsluiter van deze fantastische dag.


Isabelle Kettner