Nieuws en verhalen
Blog

Lunch speciaal voor Sleutelvrouwen in Westerpark

woensdag, 26 juli 2017

Lunch speciaal voor Sleutelvrouwen in Westerpark

De Sleutelvrouwen in Westerpark werden hartelijk verwelkomd voor een lunch in Nemoland. Het initiatief was afkomstig van Marieke & Marienna, buurtwerkers in buurtcentrum de Horizon en Annamaria projectleidster van Expeditie Westerpark. Met de lunch wilden zij de sleutelvrouwen bedanken voor het werk dat zij in de wijk verzetten. Tevens was het de bedoeling te brainstormen over wat er met het beschikbare geld gedaan moet worden dat het stadsdeel vrij gemaakt heeft om vrouwen in de wijk zelfstandiger te laten worden.
Een succesvol project dat vorig jaar ook uit Expeditie Westerpark ontstaan is, heet High Tea Zoet. De High Tea Zoet bijeenkomsten werden door Sleutelvrouwen speciaal voor geïsoleerde vrouwen en moeders met kinderen georganiseerd in buurtcentrum de Horizon.
De opkomst was goed. Aan tafel zaten 23 Sleutelvrouwen die onder het genot van lekkernijen, koffie en thee druk met elkaar in gesprek gingen. De meesten kenden elkaar al. Er heerste een gemoedelijke sfeer in de ruimte die als huiskamer was ingericht.
De ochtend begon met een welkomstwoord van Marieke en daarna volgde een kennismakingsronde waarbij de vrouwen door Annamaria gevraagd werden om zich voor te stellen en ook te vertellen over hun activiteiten in de buurt.
Vervolgens werd de Sleutelvrouwen verzocht om met elkaar na te denken over wat nog meer gedaan zou kunnen worden voor vrouwen in de wijk op het gebied van emancipatie. Hoe kan er het beste voor worden gezorgd dat het beschikbare budget bij de vrouwen terecht komt, die het echt nodig hebben.
Er werden drie groepen gevormd en de opdracht was om op zoek te gaan naar elkaar’s overeenkomsten. Deze werden op een groot vel papier genoteerd. Er bleken in elke groep verschillende leuke overeenkomsten te zijn zoals: hart voor de buurt, levensgenieters en gedreven harde werkers.

Nieuwe activiteiten voor vrouwen bedenken
Om meer inzicht te krijgen in mogelijke thema’s informeerde Marienna de vrouwen over enkele interessante percentages die tussen mannen en vrouwen in Amsterdam onderzocht waren, enkele voorbeelden:
Het percentage inwoners met diabetes in 2016 bleek bij mannen hoger te liggen, maar ook het percentage ernstig eenzame inwoners. De statistieken wezen ook uit dat het percentage met ernstige psychische klachten bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen.
Tenslotte kregen de vrouwen de opdracht, na te denken over kansrijke activiteiten voor vrouwen in de wijk Westerpark. Er werden verschillende ideeën genoemd die Marieke op een flap-over noteerde.
Enkele ideeën die genoemd zijn: activiteiten om economische zelfstandigheid voor vrouwen te bevorderen, budget cursussen, sporten, ‘hoe start ik een eigen bedrijf’, knutselen, koken, maar ook een talentenbeurs die alleen voor vrouwen bestemd is.
Een belangrijke vraag aan de aanwezigen was: wat kun je bereiken voor de groep vrouwen zonder middelen en wat kan je als groep bereiken met middelen? Er werd flink gebrainstormd en er kwamen diverse leuke activiteiten uit die zonder geld georganiseerd kunnen worden, maar ook een heel aantal die met geld gerealiseerd kunnen worden. Alle ideeën werden door Annamaria meegenomen.
Na het denkwerk was het tijd voor een lunch die door Isam, kok in de Horizon, naar Nemoland was gebracht.
De sleutelvrouwen die geïnteresseerd waren om aan dit nieuwe project deel te nemen konden hun gegevens achterlaten. De groep bleef nog lang gezellig napraten en genieten van de lekkere lunch.

Sharon Winter